Glisemik İndeks Nasıl Hesaplanır?

Gıdaların glisemik indeks değerlerinin hesabı yapılırken insan çalışmalarına başvurulması gerekir. Başvuran gönüllü kişilerin sağlıklı bireyler olmalarına dikkat edilir.

Bir ürünün glisemik indeksini hesaplarken, genel olarak aşağıdaki gibi bir yol izlenir. [1]

  • Uzun süre aç kalan gönüllü kişiler, seçili gıdadan ve saf glukozdan, farklı günlerde yaklaşık 50 g karbonhidrat (diyet lifleri hariç) içerecek miktarını yer. Buradaki karbonhidrat miktarına liflerin dahil edilmemesinin nedeni kolayca sindirilememeleri ve kan şekerine etkilerinin kısa vadede gözlenememesidir.

 

  • Besin tüketilen bu günlerde belirli aralıklarla kan şekeri ölçülür ve zamana bağlı grafiği çizilir.

 

Seçili gıdaların tüketimlerinden belli zaman sonra kan şekeri seviyesine etkisi ve glukoza göre kıyaslanması [2] [3]
  • Seçili gıda için grafiğin altında kalan alanların toplamı, saf glukoz tüketildikten sonra çizilen alanların toplamına bölünüp 100 ile çarpılır.

 

  • Hesaplanan değer Glisemik İndeks (Gİ) olmuş olur. Böylece, o gıda için, saf glukoza kıyasla (Gİ = 100) kan şekerini yükseltme hızı belirlenmiş olur.